Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Αρμοδιότητες Σχεδιασμού Συντονισμού και Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
Πληροφόρηση – ενημέρωση πολιτών για θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Συμβουλευτική, ατόμου – οικογένειας, ομάδας.
Στήριξη – ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.
Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών κατόπιν εντολής της εισαγγελίας ανηλίκων ή ενηλίκων αλλά και διενέργεια κατ΄οίκον κοινωνικών ερευνών στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα – οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ή βρίσκονται σε καθεστώς ένδειας.
Ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν:
·         Βρεφική – παιδική – Γ΄ ηλικία με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, γηροκομείων κ.λ.π.)
·         Ψυχική υγεία – ενδοοικογενειακή βία – κέντρα πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών.
·         Τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας.
·         Την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
·         Δικτύωση  φορέων κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα (Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ.-Μ.Κ.Ο. κ.α.)
·         Πρόληψη και εφαρμογή δράσεων που αφορούν  αθίγγανους, παλινοστούντες, ομογενείς, πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένους.
·         Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών
·         Σχολές Γονέων
·         Παροχή υποστήριξης και συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.
για θέματα που αφορούν στο σχολικό περιβάλλον
                   
                           Προώθηση και ανάπτυξη εθελοντισμού.

Αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου

Εποπτεία και έλεγχος
·         Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
·         Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
·         Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
·         Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους, παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
·         Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
·         Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
·         Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

Αρμοδιότητες εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας:
·         Έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας
·         Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής
·         Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας
·         Έκδοση αδειών για τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών,  εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
·         Λειτουργία γραφείου ανταποκριτών ΟΓΑ
·         Γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση
  
Αρμοδιότητες πολιτικών ισότητας των φύλων                    
Εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο.
Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών.Αρμοδιότητες δημοτικής κατασκήνωσης 
Ασχολείται με τον προγραμματισμό και την καλύτερη δυνατή οργάνωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
Φροντίζει για την ορθή στελέχωσή τους, την επιμόρφωση και την κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών, οργανώνοντας ειδικά σεμινάρια πριν από κάθε περίοδο λειτουργίας της.
Προγραμματίζει και εκτελεί πολιτιστικές και παιδαγωγικές εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών.
Φροντίζει για τη λειτουργία ιατρείου και αναρρωτηρίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης με τον αναγκαίο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό.
Μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης.
Μεριμνά για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης, την έγκαιρη προετοιμασία των εγκαταστάσεων, τη διατήρησή τους, συνεχώς σε καλή κατάσταση, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και των όρων υγιεινής, τις διαδικασίες εγγραφών.
Συνεργάζεται με το τμήμα προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και τροφίμων, με το τμήμα προϋπολογισμού για τη δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων και με το τμήμα προσωπικού για τη πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού.